Nazad

                    CNC PLAZMA / GAS REZAČICA                                              

Mogućnost uslužnog rezanja: konstrukcijskih čelika, CrNi (nerđajućih) čelika, kao i  aluminijuma i drugih obojenih metala i njihovih legura.

Maksimalne dimenzije table lima su 2 x 6 metara.

Preporučene debljine plazma rezanja su:

- za konstrukcijske čelike 0,5 do 32 mm (za kvalitetno rezanje, bez šljake i dorade), odnosno 64 mm za rasecanje,

- za CrNi (nerđajuće) čelike, kao i  za aluminijum i druge obojene metale i njihove legure 0,5 do 50 mm.

Gasno rezanje za materijale debljine preko 60 mm.

Kontakt:

Tel./Fax: + 381 33 455 639

e-mail: marketing@fap.co.rs