KONTAKT

FAP - KORPORACIJA a.d. PRIBOJ
Radnička bb, 31330 PRIBOJ, REPUBLIKA SRBIJA
Telefon:  + 381 33 455 240
Fax:  + 381 33 455 241
e-mail:   fap@eunet.rs

 

 

 

 

 

Položaj FAP-a u Srbiji

FAP u Srbiji

 

 

 

FAP u Evropi

FAP u Evropi

 

 

 

Kontakt

 

 

 

 Proizvodimo ...

 

 

V. D. GENERALNOG DIREKTORA

 prof. dr Milutin Živković
   Telefon: + 381 33 455 240
        Fax: + 381 33 455 241

e-mail:  fap@eunet.rs

                         

 

 

IZVRŠNI DIREKTORI:

 

Dejan Golubović

e-mail: fap@eunet.rs

 

Zoran Obradović

e-mail: zoranobradovic@fap.co.rs

 

     

 

SEKRETAR DRUŠTVA

Čedomila Srbljanović, dipl. pravnik
Telefon: + 381 33 455 193
                 + 381 64 810 97 75

    e-mail:  sekretar@fap.co.rs

 

 

 

PRODAJA
Tel. + 381 33 455 639; + 381 33 455 637
Fax + 381 33 455 639 
Mob.tel.: 066 382 065 Zoran Obradović

                 064 810 97 82 Mijomir Dujović

marketing@fap.co.rs

prodaja@fap.co.rs

zoranobradovic@fap.co.rs

rez.delovi@fap.co.rs

NABAVKA  Tel. +381 33 455 565; Fax: +381 33 455 652; mob.tel.: 064 810 97 91  nabavka@fap.co.rs

uvoz@fap.co.rs

MARKETING   Tel./Fax: + 381 33 455 639

marketing@fap.co.rs

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO  

Tel.  +381 33 454 959               

finansije@fap.co.rs

racunovodstvo@fap.co.rs

RAZVOJ razvoj@fap.co.rs
MONTAŽA montaza@fap.co.rs
ALATI I OPREMA alatioprema@fap.co.rs
PLAN PROIZVODNJE planp@fap.co.rs
TRANSMISIJA transmisija@fap.co.rs
PRESERAJ preseraj@fap.co.rs

REZERVNI DELOVI     Tel./Fax:  + 381 33 455 639

rez.delovi@fap.co.rs
SERVISNA SLUŽBA servisnasluzba@fap.co.rs
IT PODRŠKA   erc@fap.co.rs